Warunki współpracy


Podczas uzgodnień współpracy z nami firma ACTV potrzebuje następujące dokumenty:

  • Wpis do KRS / ewidencji działalności gospodarczej
  • REGON
  • NIP
  • Licencję przewozową
  • Polisę OCP wraz z potwierdzeniem zapłaty raty składki
  • Dane teleadresowe firmy

Jest wymagane zachowanie tajemnicy handlowej.